Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich witryn posiadanych, obsługiwanych lub kontrolowanych przez Stanley Black & Decker lub dowolny z jego oddziałów, włączając tą witrynę ("Witryny STANLEY "). Ponieważ Stanley Black & Decker pragnie zademonstrować zaangażowanie sprawie poufności swoich użytkowników, zgodził się ujawnić następujące informacje dotyczące swoich praktyk w zakresie prywatności:

1. Jakie informacje pozwalające na osobistą identyfikację zbiera Stanley Black & Decker.

2. Jakie informacje pozwalające na osobistą identyfikację zbierają strony trzecie poprzez witrynę internetową.

3. Jaka organizacja zbiera informacje.

4. W jaki sposób Stanley Black & Decker wykorzystuje informacje.

5. Z kim Stanley Black & Decker może dzielić się informacjami.

6. Jakie możliwości dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i dystrybucji informacji są dostępne dla użytkowników.

7. Jakie typy procedur bezpieczeństwa znalazły zastosowanie dla ochrony przed utratą, nadużyciem lub zmianą informacji znajdujących się pod kontrolą Stanley Black & Decker.

8. W jaki sposób użytkownicy mogą skorygować wszystkie niedokładności w tych informacjach.

Jeżeli użytkownicy mają pytania lub obawy dotyczące tej deklaracji, powinni w pierwszym rzędzie skontaktować się z polskim oddziałem Stanley Black & Decker, wysyłając e-mail na adres reception.warsaw@sbdinc.com. Użytkownicy mogą również dzwonić na numer +48 22 46 42 700 lub pisać do nas na adres: STANLEY BLACK & DECKER Polska Sp. z o.o., Dział Marketingu STANLEY, ul. Postępu 21D, Warszawa 02-676

 

GROMADZENIE I UŻYCIE INFORMACJI

Stanley Black & Decker jest jedynym właścicielem informacji zebranych w witrynach internetowych STANLEY. Stanley Black & Decker gromadzi informacje od naszych użytkowników w kilku różnych punktach naszej witryny internetowej.

Od użytkownika, w celu skorzystania z naszej witryny internetowej, może być wymagane wypełnienie formularza. Użytkownicy mogą wybrać uczestniczenie w naszej liście subskrypcji, w celu otrzymywania od STANLEY i jego oddziałów informacyjnych lub promocyjnych ofert poprzez pocztę lub e-mail. W okresie subskrypcji od użytkownika wymaga się podania informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres i adres e-mail). Informacje te wykorzystujemy do kontaktowania się z użytkownikiem w sprawie usług naszej witryny internetowej, którymi wykazał on zainteresowanie. Opcjonalne dla użytkownika jest dostarczenie informacji demograficznych (takich jak poziom przychodu), a zachęcając do tego, będziemy mogli zapewnić bardziej spersonalizowany charakter naszej witrynie.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Informacje, które zebraliśmy poprzez cookies, pliki dzienników i/ lub oprogramowanie stron trzecich służące do obsługi ruchu w witrynie, przechowujemy w celu tworzenia profilu naszych użytkowników. Profil jest przechowywaną informacją, utrzymywaną dla indywidualnych użytkowników, która uściśla ich preferencje przeglądania. Zbierana informacja NIE jest związana z personalnie identyfikowanymi informacjami. Dane są wykorzystane do zapewnienia lepszej zawartości oraz układu witryny dla wszystkich użytkowników. Danymi profilu dzielimy się ze stronami trzecimi tylko w postaci zbiorczej.

COOKIES

Cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku), które są fragmentem danych przechowywanym w komputerze użytkownika związanym z informacjami o użytkowniku. Wykorzystujemy ID cookies dla poszczególnych sesji i trwałe ID cookie . Dla sesji ID cookie, gdy użytkownik zamknie przeglądarkę, cookie zwyczajnie się kończy. Trwałe cookie jest małym plikiem tekstowym przechowywanym na dysku twardym użytkownika przez dłuższy okres czasu. Trwałe cookies mogą być usunięte przy użyciu wskazówek zawartych w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niniejszym użytkownik wyraża zgodę aby otrzymywac pliki cookie, w celu uzyskania dostępu do usług witryny internetowej.

PLIKI DZIENNIKA

Podobnie do większości standardowych serwerów witryn internetowych, wykorzystujemy pliki dziennika. Obejmują one adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony, które wzbudzają zainteresowanie, typ platformy, odcisk daty i czasu, ilość kliknięć (w celu analizy trendów), administratora witryny, odzwierciedlenie ruchów użytkownika po witrynie, oraz zgromadzenie szeroko pojętych informacji demograficznych dla całościowego wykorzystania. Adresy IP, etc. nie są powiązane z indywidualnie identyfikowanymi informacjami. Używamy narzędzia śledzącego zwanego WebTrends®, które wykorzystuje pliki dziennika do analizy ruchów użytkownika.

CLEAR GIFS

My lub nasze reklamowe firmy trzecie czasami wykorzystujemy technologię programową zwaną clear gifs, która pomaga nam lepiej zarządzać zawartością naszej witryny przez informowanie nas, które treści są bardziej efektywne. Clear gifs są małymi grafikami z unikalnymi identyfikatorami, podobnymi w funkcji do cookies i są wykorzystywane do śledzenia online ruchów użytkowników internetu. Główną różnicą między nimi jest to, że clear gifs są niewidoczne na stronie i są dużo mniejsze od wielkości kropki na końcu tego zdania. Clear gifs nie są powiązane z personalnie identyfikowanymi informacjami o użytkowniku i są używane do śledzenia ich ruchu jako całości, oraz do gromadzenia szeroko pojętych informacji demograficznych dla zbiorczego wykorzystania.

Dodatkowo, clear gifs wykorzystujemy w naszych e-mailach opartych o HTML, w celu uzyskania informacji, które z naszych e-maili zostały otwarte przez odbiorców. Pozwala to nam zmierzyć efektywność pewnych komunikacji oraz efektywność naszych kampanii marketingowych. Jeżeli użytkownicy chcieliby wybrać takie e-maile, prosimy zajrzeć do sekcji Optowanie.

KOMUNIKACJA Z WITRYNĄ

Okazjonalnie wysyłamy informacje o produktach, usługach, specjalnych okazjach oraz biuletyny. Szanując prawo do prywatności naszych użytkowników, przedstawiamy opcję nie odbierania tego typu korespondencji. Proszę patrzeć sekcje Wybór i Optowanie.

WYBÓR/ OPTOWANIE

Użytkownicy naszej witryny są zawsze powiadamiani, gdy informacje o nich są zbierane przez dowolne organizacje zewnętrzne. Czynimy to tak, że nasi użytkownicy mogą dokonać wyboru, czy będą korzystać, czy też nie z usług, które wymagają organizacji trzecich.

Użytkownik może poprosić aby usunąć go z listry dystrybucyjnej Stanley Black & Decker, aby przestać otrzymaywać informacj, oferty promocyjne, biuletyny, e-maile itp, wysyłając e-mail na adres reception.warsaw@sbdinc.com.

LINKI (POWIĄZANIA)

Ta witryna internetowa zawiera powiązania do innych witryn. Proszę być świadomym tego, że my, Stanley Black & Decker nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności praktykowaną przez inne witryny. Zachęcamy naszych użytkowników, gdy opuszczają oni naszą witrynę, aby zapoznali się z deklaracją dotyczącą prywatności każdej witryny internetowej, która gromadzi personalnie identyfikowalne informacje. Ta deklaracja prywatności ma zastosowanie jedynie do informacji zbieranych przez tą witrynę internetową. Niektórzy z naszych partnerów biznesowych są powiązani z naszymi witrynami STANLEY i z powodu podobnego wzoru i schematów kolorów mogą uchodzić za hostowanych i konserwowanych przez Stanley Black & Decker (na przykład www.STANLEYGear.com).

BADANIA & KONKURSY

Od czasu do czasu nasza witryna wymaga informacji od użytkowników poprzez badania i konkursy. Uczestniczenie w takich badaniach i konkursach jest całkowicie dobrowolne i użytkownicy mają wybór, czy chcą, czy też nie ujawniać informacje. Żądane informacje na ogół obejmują informacje na temat kontaktu (takie jak nazwisko i adres kontaktowy) oraz informacje demograficzne (takie jak kod adresowy). Informacjami kontaktowymi dzielimy się ze sponsorami konkursów i badań, w celu powiadomienia zwycięzców i laureatów nagród. Informacje pochodzące z badań zostaną wykorzystane do monitorowania lub ulepszenia korzystania z tej witryny oraz zwiększenia zadowolenia z niej. Informacja personalnie identyfikowalna nie jest wymieniana ze stronami trzecimi o ile uprzednio nie powiadomiliśmy o tym i nie daliśmy wyboru. Chociaż do takich badań lub konkursów możemy wykorzystać pośredników, nie mogą oni wykorzystywać personalnie identyfikowanych informacji do żadnych innych celów.

WYŚLIJ E-MAIL Z TĄ STRONĄ DO PRZYJACIELA

Jeżeli użytkownik wybiera skorzystanie z naszych usług do informowania przyjaciół o naszej witrynie, pytamy go o nazwisko oraz adres e-mail przyjaciela. Stanley Black & Decker automatycznie wyśle jednorazowo e-mail do przyjaciela, zapraszający go do odwiedzenia witryny. Stanley Black & Decker przechowuje tą informację jedynie w celu jednorazowego wysłania tego e-maila. Przyjaciel może skontaktować się z Stanley Black & Decker poprzez adres reception.warsaw@sbdinc.com i zażądać usunięcia tej informacji z naszej bazy danych.

BEZPIECZEŃSTWO

Ta witryna internetowa podejmuje wszelkie środki ostrożności w celu ochrony informacji o naszych użytkownikach. Gdy użytkownicy dostarczają drażliwe informacje poprzez witrynę internatową, ich informacje są chronione zarówno online jak i off-line.

Stosując szyfrowanie SSL do ochrony online drażliwych informacji, robimy również wszystko co w naszej mocy, aby chronić informacje o użytkownikach off-line. Wszystkie informacje o naszych użytkownikach, nie zaś tylko wspomniane powyżej informacje drażliwe, są zastrzeżone w naszych biurach. Dostęp do indywidualnie identyfikowanych informacji udzielany jest tylko tym pracownikom, którzy wymagają ich do określonych prac. Wreszcie, serwery, które przechowują indywidualnie identyfikowane informacje znajdują się w bezpiecznym środowisku.

Jeżeli użytkownicy mają jakieś pytania na temat bezpieczeństwa naszej witryny internetowej, mogą wysłać e-mail pod adres reception.warsaw@sbdinc.com.

POWIADOMIENIA O ZMIANACH

Jeżeli zdecydujemy się zmienić naszą politykę dotyczącą prywatności, zamieścimy te zmiany w niniejszej deklaracji poufności, na stronie głównej oraz w innych miejscach, które uznamy za właściwe, tak aby nasi użytkownicy zawsze mieli świadomość, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jakich warunkach, jeżeli w ogóle, ujawniamy je. Będziemy wykorzystywać informacje w zgodzie z polityką prywatności przyjętą podczas ich gromadzenia.

Jeżeli, jednakże, będziemy mieli zamiar wykorzystać indywidualnie identyfikowane informacje o użytkownikach w sposób inny od ustanowionego podczas ich zbierania, powiadomimy użytkowników o tym fakcie e-mailami. Użytkownicy będą mieli wybór, czy będziemy mogli, czy też nie wykorzystać te informacje w ten inny sposób. Jednakże, jeżeli użytkownicy zrezygnowali z jakiejkolwiek komunikacji z tą witryną lub skasowali/ deaktywowali swoje konto, wówczas nie będziemy mogli się z nimi skontaktować, ani ich personalne informacje nie będą mogły być wykorzystane w ten nowy sposób. Dodatkowo, jeżeli czynimy jakiekolwiek materialne zmiany w naszych praktykach dotyczących prywatności, które nie wpływają na informacje o użytkownikach już przechowywane w naszej bazie danych, umieszczamy wyraźne powiadomienie w naszej witrynie internetowej, informujące użytkowników o zmianach. W niektórych przypadkach, gdy umieszczamy powiadomienie, wysyłamy również e-mail do użytkowników, którzy optowali za otrzymywaniem od nas korespondencji, informując ich o zmianach w naszych praktykach dotyczących prywatności.

INFORMACJE O KONTAKTACH

Jeżeli użytkownicy mają jakieś pytania lub sugestie dotyczące naszej polityki prywatności, proszę kontaktować się z nami:

reception.warsaw@sbdinc.com, tel. 48 22 46 42 700, fax 48 22 46 42 701.

STANLEY BLACK & DECKER Polska Sp. z o.o., Dział Marketingu STANLEY, ul. Postępu 21D, Warszawa 02-676