Jak znaleźć numer SKU, numer seryjny i kod daty produkcji na moim narzędziu?

SKU
Każde narzędzie STANLEY® można zidentyfikować na podstawie numeru SKU. Najlepiej znaleźć ten numer na etykiecie z kodem kreskowym na opakowaniu, a jeśli nie ma etykiety, numer SKU można również znaleźć na samym produkcie.

Indication of how to find the STANLEY Handtools number SKU

Kody SKU narzędzi ręcznych, laserowych i systemów do przechowywania STANLEY są zwykle alfanumeryczne i rozpoczynają się od XTHT, FMHT, STHT lub STST. Na przykład XTHT0-33671. Czasami te kody mogą być tylko numeryczne, na przykład 0-20-244.

Indication of how to find the STANLEY Power Tools number SKU

Kody SKU elektronarzędzi STANLEY są zwykle alfanumeryczne i rozpoczynają się od FM. Na przykład FMC645D2.

 

Indication of how to find STANLEY other number SKU

Jeśli masz naprawdę trudności ze znalezieniem kodu, możesz przejrzeć naszą stronę internetową i znaleźć odpowiedni produkt - numer SKU będzie można znaleźć w zakładce "specyfikacja produktu".

Numer seryjny

Numer seryjny jest unikalny dla każdego narzędzia i często można znaleźć go na tej samej etykiecie, co numer SKU, lub w jego pobliżu. Numer seryjny składa się z cyfr lub kombinacji liter i cyfr. Jeśli nie możesz znaleźć numeru seryjnego: wpisz datę zakupu, np. 20062021.

Kod daty produktu

Kod daty produktu to rok produkcji, po którym następuje tydzień produkcji. Jest to 8-cyfrowy kod. Składa się z numeru 4-cyfrowego, po którym następuje numer 2-cyfrowy, a następnie kolejny numer 2-cyfrowy (który czasami jest alfanumeryczny).

Indication of how to find the STANLEY tool production date