SERWIS NARZĘDZI STANLEY

Szanowni Państwo,

W związku z nieustannym wzrostem ilości klientów wykorzystujących w swojej pracy narzędzia laserowe marki STANLEY, oraz mając na uwadze polepszenie obsługi naszych klientów, zdecydowaliśmy się na stworzenie profesjonalnego serwisu narzędzi laserowych STANLEY.

Od dnia 02.05.2011, narzędzia laserowe podlegające naprawom gwarancyjnym i pogwarancyjnym prosimy odsyłać do serwisu zgodnie z poniższą procedurą.

Mamy nadzieję, że nowe rozwiązanie ułatwi współpracę wszystkim użytkownikom narzędzi laserowych STANLEY.

Ważna od dnia 02.05.2011

Reklamacje narzędzi ręcznych STANLEY (zgodnie z dotychczasową procedurą)

Narzędzia na gwarancji/rękojmi (niezgodności towaru z umową)

 1. Reklamacji narzędzi powinna zostać zgłoszona przez klienta w punkcie zakupu narzędzia.
 2. Następnie, narzędzie wraz z protokołem reklamacyjnym i kopią dowodu zakupu, powinno zostać dostarczone do dystrybutora,
  od którego zostało zakupione przez sklep.
 3. W siedzibie dystrybutora, przedstawiciel firmy STANLEY, na podstawie otrzymanych dokumentów,
  podejmie decyzję o zasadności reklamacji (wymianie na nowe narzędzie).
 4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji nowe narzędzie zostanie dostarczone przez dystrybutora do punktu zakupu (sklepu).
 5. W przypadku odrzucenia reklamacji, do punktu zakupu (sklepu) zostanie dostarczone reklamowane narzędzie wraz odmowną decyzją.
 6. Koszty narzędzia związane z zasadnymi reklamacjami pokrywa firma STANLEY w rozliczeniach z dystrybutorem.

Procedura naprawy narzędzi laserowych STANLEY

Narzędzia na gwarancji

 1. Narzędzia laserowe na gwarancji powinny zostać wysyłane do autoryzowanego serwisu
  narzędzi laserowych Stanley Black & Decker : Erpatech; ul. Bakaliowa 26; 05-080 Mościska
  gmina Izabelin. Wysyłka musi zostać wykonana przez firmę kurierską DHL.
 2. Kuriera firmy DHL proszę wezwać wybierając numer: (042) 6 345 345 lub 0801 345 345,
  podając numer umowy z DHL: 1203725.
 3. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu lub/i kartę gwarancyjną, opis uszkodzenia, kontakt do osoby/właściciela reklamowanego narzędzia.
 4. Narzędzie można dostarczyć osobiście do siedziby serwisu Stanley Black & Decker: Erpatech;
  ul. Bakaliowa 26; 05-080 gmina Mościska gmina Izabelin, wraz z dowodem zakupu lub/i kartą gwarancyjną.

Naprawy pogwarancyjne

 1. Narzędzia należy wysłać na własny koszt do autoryzowanego serwisu narzędzi Stanley Black & Decker: Erpatech; ul. Bakaliowa 26; 05-080 Mościska gmina Izabelin wraz z opisem uszkodzenia.
 2. Narzędzie można dostarczyć osobiście do siedziby serwisu Stanley Black & Decker: Erpatech; ul. Bakaliowa 26; 05-080 Mościska gmina Izabelin.

Kalibracja urządzeń

 1. Wszystkie urządzenia mogą być kalibrowane samodzielnie przez użytkownika (zgodnie z instrukcją obsługi),
  lub odpłatnie w autoryzowanym serwisie.

Lista produktów objętych naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi:

 • lasery rotacyjne
 • niwelatory optyczne
 • lasery krzyżowe Martin i Multiline
 • niwelatory punktowe
 • detektory promienia