WYCOFANIE MŁOTKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

POWIADOMIENIE O WYCOFANIU PRODUKTU Z RYNKU ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA

Młotki z włókna szklanego STANLEY (modele wymienione poniżej)

Zagrożenie: Obuch młotka może ulec przedwczesnemu poluzowaniu i niespodziewanie oderwać się podczas użytkowania, stwarzając ryzyko odniesienia obrażeń ciała przez użytkownika.

Opis: Wycofanie dotyczy młotków STANLEY® z włókna szklanego o numerach modeli wymienionych poniżej. Wycofane młotki to młotki o wadze od 2 do 12 funtów, długości od 14” do 36”, w kolorze żółtym i czarnym. 

Numery modeli znajdują się na naklejce na trzonku młotka. 

Jeśli jesteś w posiadaniu któregokolwiek z wadliwych wyrobów, NATYCHMIAST ZAPRZESTAŃ JEGO UŻYWANIA i odwiedź wskazaną stronę internetową, aby sprawdzić, czy problem dotyczy posiadanego przez Ciebie produktu, uzyskać informacje na temat opcji utylizacji i zarejestrować się w celu uzyskania zwrotu pieniędzy: www.sledgehammerrecall.expertinquiry.com:

Model

Brand

Description

FMHT1-56006

STANLEY FAT MAX

Fm VIB Damp Drilling Hammer

FMHT1-56008

STANLEY FAT MAX

Fm VIB Damp Blacksmith Hammer

FMHT1-56009

STANLEY FAT MAX

Fm VIB Damp Engineering Hammer

FMHT1-56010

STANLEY FAT MAX

FM VIB Damp LH Sledgehammer

FMHT1-56011

STANLEY FAT MAX

FM VIB Damp LH Sledgehammer 362

FMHT1-56019

STANLEY FAT MAX

FM VIB Damp LH Sledgehammer 453